Partneři

Nadace PPF

Díky podpoře ze strany Nadace PPF se myšlenky a principy, v materiálech Bez frází pevně zakotvené, mohou co nejvíce rozšiřovat v rámci české společnosti na co největší spektrum čtenářů a diváků. Nadace pomáhá financovat náš rozvoj a umocňuje naši nezávislost, jednu z hodnot, na níž Bez frází od počátku pevně stojí. Je nám ctí stát po boku tolika smysluplných projektů, které Nadace PPF podporuje. Najdete je zde na jejím webu, spolu s vysvětlením jejího poslání.

www.nadaceppf.cz/

Byznysové příběhy našich partnerů

Bez frází si zakládá na osobním a lidském přístupu nejen při tvorbě materiálů ze sportovního prostředí, se stejnou pečlivostí vyprávíme i příběhy našich podporovatelů. Příběhy těch, kteří sdílí naše hodnoty a rozhodli se stát partnery cesty, jíž si Bez frází vytyčilo. Příběhy lidí, kteří se sami ve svém oboru snaží svým dílem přispět k lepšímu světu okolo nás, a kteří zrovna tak mají co předat, pokud k tomu dostanou prostor vyprávět vše v souvislostech.

S dovolením, díváme se, jak se na našem webu chováte, a takto získaná data potom analyzujeme. Tím, že na webu zůstanete, s tím souhlasíte, ale vedle toho také načerpáte spoustu životní inspirace. Více informací ZDE.